COACHING

Home COACHING

Projekt JGBC jest oparty na połączeniu obszarów życia prywatnego i zawodowego, bo każdy z nas stanowi całość współistniejących aspektów życia. Misją JGBC jest to, aby poprzez Coachingową współpracę z Klientem wyzwolić w nim jego najlepszą wersję, bo każdy z nas jest wspanialszy niż nam się wydaje.

 

Zapraszam do współpracy w zakresie Coachingu zarówno osoby prywatne, które bezkompromisowo chcą przejąć pełną kontrolę w drodze do osiągnięcia szczęścia i zrealizować wizji swojego idealnego życia, jak również organizacje, które chcą mieć zespół złożony z Leadership&Life Masters. Połączenie aspektów Przywództwa i Życia stworzy Zdrową Organizację i Zwycięski Team, który zbuduje przewagę konkurencyjną firmy, jednocześnie promując doskonalenie własnego „JA”, przekładając etos zwycięzcy na wszystkie aspekty życia.

Celem  naszej współpracy jest stworzenie Leadership & Life Master

oraz pełna realizacja własnej Idealnej Wizji Świata!

COACHING I MENTORING W ORGANIZACJI

Coaching oraz mentoring należą do metod rozwoju zasobami ludzkimi, mającymi na celu wspierać osoby w wykonywanych obowiązkach oraz zwiększać ich efektywność i wydajność. Inwestycja w rozwój pracowników, dążenie do ich zaangażowania oraz pomoc w osiąganiu nowych celów przyczyniają się jednocześnie do lepszego funkcjonowania samej organizacji, a co się z tym wiąże – wyższych wyników finansowych.

W ramach działań z zakresu mentoringu oraz coachingu zapewniamy:

 • Wsparcie zespołu w czasie VUCA
 • Wsparcie dla osób nominowanych na wyższe stanowiska

Naszym celem jest przekazanie Państwu, w jaki sposób maksymalnie wykorzystywać swój potencjał, a poprzez wysoką kulturę coachingową tworzyć efektywne i nastawione na rozwój przedsiębiorstwo. Zarówno dobry coach, jak i mentor wiedzą, jak pomagać ludziom uwierzyć w swoje możliwości, motywować ich do działania oraz samodzielnie znajdować rozwiązania problemów. Chcemy, aby każdy z naszych Podopiecznych stał się przywódcą, który inspiruje i buduje zaufanie, a swoją postawą potrafi wywierać wpływ na innych.

BUSINESS COACHING

Biznes coaching (ang. business coaching) wspomaga rozwój osób piastujących kierownicze i menadżerskie stanowiska, a także ich zespołów. Zmienia postawy liderów, zachęca do rozwijania nowych umiejętności i otwierania się na nowe możliwości. To szereg działań, dzięki którym możesz lepiej i efektywniej wykonywać swoje obowiązki. Udoskonalać swój biznes i poprawiać wzajemne relacje. Business coaching pozwala również na ulepszenie i zwiększenie indywidualnych kompetencji. Uczy, jak stawiać czoła wyzwaniom i rozwiązywać problemy. Pomaga wdrażać w firmie konkretne plany i strategie, a także organizować codzienną pracę.

Podczas współpracy na obszarze biznes coachingu najczęściej pracujemy nad: 

 • Poprawą i usprawnieniem komunikacji w zespole
 • Rozwiązywaniem problemów i konfliktów
 • Odkrywaniem i wydobywaniem swoich mocnych stron oraz udoskonalaniem wybranych umiejętności
 • Organizowaniem czasu pracy
 • Efektywnością pracy
 • Delegowaniem zadań
 • Rozwojem umiejętności negocjacyjnych

LEADERSHIP COACHING

Leadership coaching, określany również jako coaching przywódczy, ma na celu wyzwolenie potencjału przywódczego liderów biznesowych wszystkich szczebli i przeniesienie go na wyższy poziom. To spotkania dla kierowników i menadżerów, poprawiające ich wydajność i efektywność oraz poszerzające perspektywę. Na tym obszarze naszej współpracy nauczysz się wykorzystywać posiadane już umiejętności przywódcze, dzięki którym zyskasz większą świadomość i pewność siebie. Będziesz mógł jeszcze lepiej motywować swoich pracowników oraz ukierunkowywać ich na realizację określonych celów biznesowych.

Jeżeli czujesz spadek motywacji i wyników, zostałeś przytłoczony przez nadmiar obowiązków lub dopadł Cię kryzys wiary w swój przywódczy potencjał – czas na leadership coaching!

Spotkania z Coachingu Przywódczego pozwolą Ci: 

 • Poprawić komunikację ze swoim zespołem
 • Efektywniej motywować pracowników do działania i realizacji celów
 • Lepiej zrozumieć siebie i różne aspekty przywództwa
 • Łatwiej wdrażać w swojej organizacji ważne decyzje i rozwiązywać konflikty
 • Radzić sobie z nadmiarem obowiązków i odpowiedzialnością, jaka spoczywa na przywódcy

EXECUTIVE COACHING

Executive coaching to spotkania dla liderów, menadżerów i kadr zarządzających wyższego i najwyższego szczebla. W ramach tego obszaru współpracy osoby na przywódczych stanowiskach mogą rozwijać swoje kompetencje podczas indywidualnych spotkań z trenerem. Mają one charakter multidyscyplinarny, łączący w sobie elementy samego coachingu, mentoringu oraz doradztwa.

Pozycja lidera w organizacji nakłada na Ciebie nie tylko liczne przywileje, ale i szereg dodatkowych zobowiązań. Executive coaching nauczy Cię, jak budować wizerunek przywódcy, w którego wierzą i którego słuchają podwładni. W trakcie bezpośrednich spotkań z coachem będziesz mieć niepowtarzalną szansę na poprawę zdolności i zachowań przywódczych, a także zwiększenie swojej wydajności, efektywności.

Jakie korzyści daje liderom i menadżerom najwyższego szczebla executive coaching?

 • Nowe umiejętności w zakresie zarządzania i kierowania zespołem
 • Lepsze zdolności komunikacyjne
 • Biegłość w wyrażaniu swoich pomysłów, wizji oraz wdrażaniu ich w organizacji
 • Zdolność do precyzyjnego wyznaczania i osiągania celów
 • Poprawę wydajności organizacyjnej i zespołowej
 • Identyfikację swoich mocnych stron
 • Gotowość do podejmowania nowych działań i wyzwań

PERFORMANCE COACHING

Coaching umiejętności, czyli performance coaching to cykl spotkań, podczas których będziemy rozwijać Twoje unikalne, indywidualne umiejętności lub pracować nad konkretną grupą zdolności. Mają one na celu jak najpełniejsze udoskonalenie jednostki. Identyfikację Twoich mocnych stron oraz wskazanie obszarów, nad którymi należy jeszcze popracować. Jest to szczególny rodzaj sesji i rozmów, koncentrujący się nie tylko na Twoich umiejętnościach, ale także wartościach oraz wewnętrznej i zewnętrznej motywacji.

W ramach spotkań z performance coachingu:

 • Nauczysz się rozpoznawać swój własny styl przywództwa
 • Udoskonalisz swoje mocne strony
 • Dowiesz się, jak radzić sobie ze słabościami
 • Poprawisz swoje umiejętności z zakresu budowania i wdrażania strategii
 • Zaczniesz precyzyjnie określać cele biznesowe i ukierunkowywać na ich realizację swój zespół

TEAM COACHING

Team coaching to spotkania dedykowane pracownikom, a także już ukształtowanym i doświadczonym, jak i nowopowstałym w strukturach firmy zespołom. Techniki team coachingu służą poprawie wzajemnych stosunków i zacieśnieniu współpracy pomiędzy wszystkimi osobami należącymi do danej grupy, co w efekcie przekłada się na zupełnie inną jakość pracy. Pozwolą im działać jeszcze efektywniej i skuteczniej. Pokażą członkom zespołów, jak wyznaczać cele i konsekwentnie je realizować, przy równym zaangażowaniu każdego pracownika. Nieodłącznym elementem team coachingu jest ponadto nauka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i spornych.

Team Coaching wspiera nie tylko pracę zespołów, ale także całej Organizacji. Korzyści, jakich dostarcza, to:

 • Poprawa wzajemnej komunikacji, relacji zawodowych i osobistych
 • Pogłębianie wspólnych wartości
 • Wydobycie potencjału każdego członka zespołu z osobna
 • Zdolność do precyzyjnego wyznaczania celów i ich realizacji,
 • Zwiększenie zaangażowania, motywacji, produktywności i efektywności
 • Dostarczanie inspirujących pomysłów i rozwiązań
 • Nowe podejście do sposobu rozwiązywania konfliktów

COACHING PERSONALNY

Coaching Personalny koncentruje się na rozwoju osobistym i zawodowym. Współpraca Coachingowa opiera się na wydobyciu z klienta jego pełnego potencjału, a w rezultacie realizację bez ograniczeń wszelkich jego planów i idealnej wizji otaczającego świata.

Inspiracją niech będzie Japoński Sekret Szczęśliwego Życia – Ikigai to połączenie pasji, misji, powołania i wykonywanego zawodu, to przepis na ekscytującą podróż zwaną życiem. Od dzisiaj nie dożywaj, lecz przeżywaj swoje życie używając wszystkich zmysłów do chłonięcia pozytywnej energii otaczającego nas świata – którego wizja zależy tylko od Ciebie.

Pozwól mi z Tobą odbyć tę podróż, być pilotem w czasie Twojej szczęśliwej i ekscytującej drogi, zwanej życiem. Od teraz każdego dnia bądź Przywódcą, Liderem swojego życia prywatnego i zawodowego.

W ramach spotkań z zakresu Coachingu Personalnego wspieramy Klientów w identyfikacji i realizacji przez nich:

 • Wizji własnego idealnego świata
 • Sposobu realizacji przepisu na pełną samorealizację i satysfakcję w dowolnym obszarze życia
 • Skutecznej maksymalizacji pozytywnej energii i pozytywnego podejścia do siebie samego i otaczającego świata

Naszym celem jest określenie przez Klienta, w jaki sposób będzie w stanie maksymalnie wykorzystywać swój potencjał i stać się osobą, która będzie osiągać satysfakcję w każdej dziedzinie swojego życia.

PERSONAL DEVELOPMENT COACHING

Personal Development Coaching, będący formą Life Coachingu, skupia się przede wszystkim na Twoim rozwoju osobistym. Pozwala Ci odkryć i rozpoznać, gdzie właśnie jesteś, a gdzie tak naprawdę chcesz być w swoim życiu. Co pragniesz robić. Na jakie zmiany jesteś gotowy. W trakcie wspólnych spotkań będziemy kłaść silny nacisk na rozwój i udoskonalanie Twoich indywidualnych umiejętności, które są Ci niezbędne do realizacji określonych celów. Jednocześnie dowiesz się także, jak pracować ze swoimi słabościami, które sprawiają, że w kluczowych momentach brakuje Ci pewności siebie.

Personal Development Coaching to w szczególności::

 • Intensywna praca nad sobą i rozwojem osobistym
 • Wyznaczanie celów życiowych lub zawodowych
 • Tworzenie i wdrażanie strategii
 • Budowanie pewności siebie
 • Przygotowywanie do zmian
 • Nauka radzenia sobie z przeszkodami
 • Zwiększanie swojej wydajności i efektywności

LIFE COACHING

Life Coaching to wyjątkowy cykl spotkań coachingowych, podczas których możemy koncentrować się na różnych obszarach Twojego życia, ich poprawą i udoskonalaniem. Obszarach dotyczących zarówno sfery zawodowej, jak i prywatnej, osobistej. Pracować nad ścieżkami rozwoju kariery, budowaniem relacji i umiejętności interpersonalnych, kreatywnością, znalezieniem określonych celów, a nawet obecną sytuacją w życiu rodzinnym. Skupimy się na osiągnięciu sukcesu i szczęścia w określonej, ważnej dla Ciebie dziedzinie. Celem naszych spotkań jest poprawa jakości Twojego życia. Nauka rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresującymi zdarzeniami, które hamują Cię na drodze rozwoju.

Razem ze swoim Life Coachem:

 • Będziesz pracować zarówno nad swoimi mocnymi, jak i słabymi stronami
 • Udoskonalisz i rozwiniesz wszystkie unikalne umiejętności
 • Wyznaczysz realistyczne cele i strategie, które pozwolą Ci je osiągnąć
 • Nauczysz się przezwyciężać przeszkody
 • Zbudujesz pewność siebie