O FIRMIE

Home O FIRMIE

JGBC

To marka, w której wykorzystuję moje wieloletnie doświadczenie, wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu szeroko rozumianego doradztwa biznesowego oraz coachingu. JGBC to projekt, który powstał z pasji i wizji rozwoju firm i ludzi. Dzieląc się własnymi przemyśleniami na temat zarządzania i przywództwa, oraz wykorzystując zaczerpnięte inspiracje od moich przyjaciół, rodziny i partnerów biznesowych, stawiam sobie za cel inspirowanie do zdefiniowania na nowo strategii rozwoju firmy, pełne wykorzystanie jej potencjału oraz rozwiązanie istniejących problemów operacyjnych, a jeśli to koniecznie do zmiany modelu przywództwa i kultury organizacyjnej w firmie.

Jednocześnie pamiętajmy, że firmy to nie (tylko) maszyny, procesy, technologie czy budynki, prawdziwą wartość firmy tworzą przede wszystkim LUDZIE. W przedsiębiorstwach to LUDZIE tworzą produkty i usługi dla LUDZI, przy wsparciu technologii, maszyn, procesów. Często w kryzysie firmy zapominają o ich najważniejszym kapitale, koncentrując się jedynie na redukcji kosztów, a nie na ich optymalizacji i restrukturyzacji. Pamiętajmy, że trudne czasy tworzą silnych ludzi i silne organizacje. Kryzys nie tylko nie jest zagrożeniem dla silnego organizmu, ale wręcz go wzmacnia stając się okazją do stworzenia przewagi konkurencyjnej poprzez efektywne PRZYWÓDZTWO i współpracę członków ZESPOŁU w ramach silnej KULTURY ORGANIZACYJNEJ.

W słowniku lidera nie powinno istnieć słowo „niemożliwe”. Są tylko wyzwania. Właśnie dlatego zawsze zachęcam moich Partnerów Biznesowych oraz Klientów Indywidualnych do tego, aby nie bać się i nie unikać wprowadzania zmian oraz nieustająco szukać możliwości rozwoju. Tylko dzięki temu możemy dokonać prawdziwych transformacji i zrealizować własną wizję idealnego świata.

Kompleksowe podejście do Consultingu i Coachingu w przypadku firm, przyczyni się do rozwoju prowadzonego przedsiębiorstwa oraz wzmocnienia jego pozycji na rynku. Coaching Personalny z kolei pozwoli na kompleksowy rozwój jednostki w kierunku pełnej realizacji swoich planów zawodowych i prywatnych.

Wyobraź sobie połączenie tych aspektów – zwycięska Organizacja i szczęśliwy Człowiek, szanujący wzajemnie swoje wartości, wizje i pasje, realizujący swoje cele w dążeniu do doskonałości. Jesteś gotowy na takie podejście?

Kim jestem i co mogę zaoferować swoim Klientom?

Nazywam się Jacek Gwóźdź. Przez ostatnie prawie 20 lat byłem związany z jedną z największych globalnych korporacji motoryzacyjnych – japońską firmą Denso. W Denso Thermal Systems Polska przez 18 lat zajmowałem stanowiska kierownicze, w tym CEO/Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, a także CFO/Dyrektora Finansowego. Jednocześnie przez 10 lat byłem reprezentantem oddziału spółki w Serbii. Były to niezwykle owocne lata rozwoju w moim życiu, podczas których wraz ze swoim teamem podejmowaliśmy się wielu wyzwań, zbierając po drodze cenne doświadczenia.

Fundamentem osiągniętych sukcesów byli LUDZIE, z którymi współpracowałem, ich nieustające dążenie do rozwoju, współpraca zespołu, wspólne stawianie czoła czynnikom blokującym rozwój oraz KULTURA ORGANIZACYJNA, która pozwalała na jednoczesny rozwój organizacji i ludzi.

Wszelkimi nabytymi w tym czasie umiejętnościami, wiedzą i pasją pragnę się dziś podzielić w ramach marki JGBC.

 

Co oferuję swoim Klientom Korporacyjnym i Indywidualnym:

 • Audyt i/lub Stworzenie oraz wdrożenie wizji i strategii rozwoju dla spółki, na podstawie doświadczeń w zakresie: dywersyfikacji sieci klientów i produktów, analizy SWOT i konkurencyjności spółki, restrukturyzacji zakładów w Polsce i w Europie, projektu poprawy rentowności spółki
 • Restrukturyzacja firmy celem zwiększenie rentowności (w tym: restrukturyzacja organizacyjna, uruchomienie nowych zakładów): doświadczenia wynikające z uruchomienia i zarządzania nowo tworzonymi zakładami w Polsce i zagranicą, negocjowanie kontraktów najmu, współpraca z instytucjami państwowymi wspierającymi inwestycje
 • Projekt Optymalizacji kosztów i Usprawnienia procesów Spółki, bazując na 7 latach doświadczenia w Koordynacji projektu World Class Manufacturing, zakończonego zdobyciem Brązowego Medalu WCM w 2017 r. oraz regularnymi projektami optymalizacji kosztów stałych organizacji
 • Zarządzanie zmianą w organizacji, na bazie doświadczeń zmiany profilu organizacyjno-produkcyjnego w spółce
 • Audyt wewnętrzny Spółki, jako Koordynator wdrożenia i udoskonalania zasad kontroli wewnętrznej w spółce na podstawie J-SOX
 • Interim Management jako CEO/Dyrektor Generalny/CFO/Dyrektor HR, bazując na 18 letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, stworzenie skutecznego działu finansów i planowania biznesu, wraz z odpowiednimi procedurami funkcjonowania działu
 • Kompleksowy projekt Consultingowo-Coachingowy on site transformacji firmy w „Winning Team & Winning Organization” obejmujący analizę spółki i optymalizację jej funkcjonowania wraz ze szkoleniami kadry menadżerskiej, pracowników, coachingiem i mentoringiem 1on1, obejmujący Zmiana stylu zarządzania i modelu przywództwa w spółce
 • Mentoring dla przyszłych kierowników lub aktualnych członków kierownictwa, przyjmujących nowe role w organizacji, w perspektywie ich awansu – prowadzenie projektów Mentoringu w różnych lokalizacjach w Europie
 • Projekt zwiększenia satysfakcji pracowników, na podstawie doświadczeń analizy satysfakcji pracowników oraz poprzez stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania z pracownikami i organizacjami związkowymi
 • Projekt Rozwoju Organizacji i Pracowników oparty na Coachingu Indywidualnym i Grupowym, opierający się na doświadczeniach wewnętrznego Coachingu kierownictwa spółki, programie Leadership Code dla liderów, Współpracy z doświadczonymi  i cenionymi Coachami oraz wiedzy uzyskanej poprzez renomowany program Coachingu w USA (iPEC – Institute for Professional Excellence in Coaching)

Czym kieruję się w pracy, a także życiu prywatnym?

Lata pracy, obserwacji oraz zbierania różnorakich doświadczeń wykształciły we mnie zbiór wartości, które pomagają mi w podejmowaniu wielu zawodowych, jak i prywatnych decyzji. Życie nauczyło mnie, że pasja i miłość, do tego, co się robi, stanowią aż 80% sukcesu. Wiedza jest czynnikiem, który wynosi zaledwie 20%. Nie można przy tym bać się ponoszenia porażek. To właśnie one są dla nas najcenniejszą lekcją i uczą znacznie więcej, aniżeli odnoszone sukcesy.

 

Musimy jednak pozostać silnie zmotywowani do tego, aby każde niepowodzenie rozbić na czynniki pierwsze i odkryć, co do niego doprowadziło. Błędów nie należy się bać. Jak mawiał Wayne Gretzki „Pudłujesz 100% strzałów, których nie oddajesz”, a z własnego doświadczenia wiem również, że nie ma ważnych decyzji bez podjęcia ryzyka osobistego.

Moje motto

Pasja i zaangażowanie (X) w 80% decydują o sukcesie. Pozostałe 20% to wiedza i talent (Y). Jeśli pasja i zaangażowanie prowadzą do ciągłego poszerzania wiedzy i rozwijania talentu, a zdobywanie wiedzy stymuluje pasję i ciekawość, to suma tego równania jest w ciągły sposób zwiększana, w nieograniczony i zależny jedynie od nas sposób, przewyższając wyjściowe 100%.

Wizja:

Być partnerem z wyboru dla klientów,
kooperantów, współpracowników, poszukując rozwiązań win-win,
wydobywając z pasją i zaangażowaniem
potencjał Zwycięskiej Firmy z organizacji

oraz wspierając Klientów Indywidualnych w drodze do realizacji Idealnej Wizji ich życia zawodowego i osobistego.

CHA(LLE)NGE YOUR LIMITS

Misja:

Stworzenie Zwycięskiej i Zdrowej Organizacji

poprzez połączenie ciągłych działań doskonalących procesy
z rozwojem kompetencji pracowników w kierunku

stworzenia nowej ery liderów:

LEADERSHIP&LIFE MASTERS